ניתן לחייב עובדת להציג תוצאות בדיקה קורונה כל 72 שעות

קטגוריות

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (סע"ש 50749-02-21 אורי חן נ' עיריית נתניה ניתן ביום 2.5.21) קבע כי ניתן לחייב עובדת לבצע בדיקת קורונה כל 72 שעות.

בפסק הדין טענה העובדת כי דרישת העירייה לפיה על העובדת להתחסן או להציג בדיקת קורונה שלילית כל 72 שעות היא דרישה שאינה לגיטימית ופוגעת בחוק יסוד חופש העיסוק , חוק יסוד כבוד האדם חירותו , חוק זכויות החולה והחוק להגנת הפרטיות. עוד טענה העובדת כי לא ניתן לחייבה למסור מידע רפואי אישי האם התחסנה אם לאו, או לחייבה לעשות בדיקה פולשנית בגופה לאיתור הנגיף אחת לשבוע, ללא סמכות חוקית העומדת בבסיס דרישות אלו.
בית הדין קבע כי אכן ביצוע בדיקה רפואית נגד רצון העובדת פוגעת בזכותה היסודית לאוטונומיה על גופה וזאת נוכח הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שמכוחו לכל אדם יש חירות מפני התערבות בגופו ללא הסכמתו (ר' ע"א 2781/93 דעקה נ' בית החולים "כרמל", חיפה, [פורסם בנבו] ניתן ביום 29.8.99). גם חיובו של עובד למסור את תוצאות הבדיקה או פרטים אודות התחסנותו למעסיק עלול לפגוע בזכותו לפרטיות, אף היא זכות חוקתית המעוגנת מפורשות בסעיף 7(א) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לכך יש להוסיף את זכות העובד לחופש העיסוק המעוגנת בחוק יסוד: חופש העיסוק. וכן את זכות העובדת להגנה על פרטיותה .
מנגד, למעסיק קיימת חובה להגן על בריאות כלל עובדיו ועל כלל הציבור שבה במגע עם עובדיו וזאת גם מכוח הוראות חוק כבוד האדם וחירותו. בנוסף למעביד שהינה עירייה יש גם סמכויות נרחבות לשמור על בריאות הציבור.
נקבע כי במצב שבו העבודה נעשית עם אוכלוסייה בסיכון, לרבות כאשר העבודה נעשית אל מול ילדים שאינם ברי חיסון, הרי שיש למעסיק האפשרות לדרוש מעובדים שנכנסים להגדרות אלו במהלך עיסוקם להציג בדיקת קורונה.
בית הדין ציין כי חיוב עובד בבדיקה רפואית לפי רצון המעסיק אינה דרישה חדשה שהתעוררה רק בימי הקורונה הנוכחיים. דברי חקיקה שונים מחייבים מעסיקים לערוך בדיקות רפואיות לעובדים בין בתחילת העבודה ובין במהלכה (ר' לדוגמה פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 והתקנות מכוחה). גם הפסיקה הכירה בחיוב עובד בבדיקה רפואית לפי רצון המעסיק. בעניין נוני (דב"ע מח/3-169 (ארצי)‎ ‎הסתדרות עובדי המדינה‎ ‎נ' מדינת ישראל מיום 2.8.89; בית הדין הארצי קבע כי אין מדובר בדרישה בלתי חוקית או בלתי מוסרית הנוגדת את תקנת הציבור: "כל מעביד, והמדינה בכלל זה רשאי לצפות שעובדיו יבצעו את עבודתם במיומנות, ביעילות ובמסירות. "גם בתנאי העבודה בזמננו יש צידוק שלא לכפות על בעל המפעל להחזיק בו עובד שלדעתו אינו משתלב בו, ושנוכחותו עלולה לשבש סדרי עבודה. כפיה זו יכולה, בסופו של דבר, לגרוע מרווחיות המפעל ולהסב נזק למשק" (בג"צ 254/73[21], בע' 385)".עוד הודגש בעניין נוני כי לב העניין אינו בכפיית הבדיקה אלא במשמעות הנובעת מסירובו של עובד לבצעה. נקבע שאין לכפות על העובד לבצע את הבדיקה בניגוד לרצונו, אלא שלסירוב שכזה ייתכנו השלכות.

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

מאמרים אחרונים

Severance Pay

Severance Pay

Severance Pay By Eli Lichtenstein   Before firing a worker, the employer must consider the costs of doing so. Most…
איסור הפליית הורים לילדים בקבלה לעבודה

איסור הפליית הורים לילדים בקבלה לעבודה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ע"ב 2344/06 יוסף אתי נ' מיקוד בע"מ, עובדת בחברת שמירה שנדחתה על…
זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים נוכח פרישתו מהעבודה עם הגיעו לגיל פרישה

זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים נוכח פרישתו מהעבודה עם הגיעו לגיל פרישה

זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים עם הגיעו לגיל פרישה   רבים נוטים לחשוב כי עובד המתפטר מעבודתו עם הגיעו לגיל…
Pre-termination hearing

Pre-termination hearing

Pre-termination hearing By Eli Lichtenstein Israeli law does not allow an employer to unilaterally fire an employee at will. Rather,…
Worker's rights in Israel

Worker's rights in Israel

  Worker's rights in Israel By Eli Lichtenstein Whether you’re an employee or employer in Israel, knowing the relevant regulations…
היתר להעסקת עובד זר

היתר להעסקת עובד זר

חל איסור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר…
דילוג לתוכן