ניתן לחייב עובדת להציג תוצאות בדיקה קורונה כל 72 שעות

קטגוריות

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (סע"ש 50749-02-21 אורי חן נ' עיריית נתניה ניתן ביום 2.5.21) קבע כי ניתן לחייב עובדת לבצע בדיקת קורונה כל 72 שעות.

בפסק הדין טענה העובדת כי דרישת העירייה לפיה על העובדת להתחסן או להציג בדיקת קורונה שלילית כל 72 שעות היא דרישה שאינה לגיטימית ופוגעת בחוק יסוד חופש העיסוק , חוק יסוד כבוד האדם חירותו , חוק זכויות החולה והחוק להגנת הפרטיות. עוד טענה העובדת כי לא ניתן לחייבה למסור מידע רפואי אישי האם התחסנה אם לאו, או לחייבה לעשות בדיקה פולשנית בגופה לאיתור הנגיף אחת לשבוע, ללא סמכות חוקית העומדת בבסיס דרישות אלו.
בית הדין קבע כי אכן ביצוע בדיקה רפואית נגד רצון העובדת פוגעת בזכותה היסודית לאוטונומיה על גופה וזאת נוכח הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שמכוחו לכל אדם יש חירות מפני התערבות בגופו ללא הסכמתו (ר' ע"א 2781/93 דעקה נ' בית החולים "כרמל", חיפה, [פורסם בנבו] ניתן ביום 29.8.99). גם חיובו של עובד למסור את תוצאות הבדיקה או פרטים אודות התחסנותו למעסיק עלול לפגוע בזכותו לפרטיות, אף היא זכות חוקתית המעוגנת מפורשות בסעיף 7(א) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לכך יש להוסיף את זכות העובד לחופש העיסוק המעוגנת בחוק יסוד: חופש העיסוק. וכן את זכות העובדת להגנה על פרטיותה .
מנגד, למעסיק קיימת חובה להגן על בריאות כלל עובדיו ועל כלל הציבור שבה במגע עם עובדיו וזאת גם מכוח הוראות חוק כבוד האדם וחירותו. בנוסף למעביד שהינה עירייה יש גם סמכויות נרחבות לשמור על בריאות הציבור.
נקבע כי במצב שבו העבודה נעשית עם אוכלוסייה בסיכון, לרבות כאשר העבודה נעשית אל מול ילדים שאינם ברי חיסון, הרי שיש למעסיק האפשרות לדרוש מעובדים שנכנסים להגדרות אלו במהלך עיסוקם להציג בדיקת קורונה.
בית הדין ציין כי חיוב עובד בבדיקה רפואית לפי רצון המעסיק אינה דרישה חדשה שהתעוררה רק בימי הקורונה הנוכחיים. דברי חקיקה שונים מחייבים מעסיקים לערוך בדיקות רפואיות לעובדים בין בתחילת העבודה ובין במהלכה (ר' לדוגמה פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 והתקנות מכוחה). גם הפסיקה הכירה בחיוב עובד בבדיקה רפואית לפי רצון המעסיק. בעניין נוני (דב"ע מח/3-169 (ארצי)‎ ‎הסתדרות עובדי המדינה‎ ‎נ' מדינת ישראל מיום 2.8.89; בית הדין הארצי קבע כי אין מדובר בדרישה בלתי חוקית או בלתי מוסרית הנוגדת את תקנת הציבור: "כל מעביד, והמדינה בכלל זה רשאי לצפות שעובדיו יבצעו את עבודתם במיומנות, ביעילות ובמסירות. "גם בתנאי העבודה בזמננו יש צידוק שלא לכפות על בעל המפעל להחזיק בו עובד שלדעתו אינו משתלב בו, ושנוכחותו עלולה לשבש סדרי עבודה. כפיה זו יכולה, בסופו של דבר, לגרוע מרווחיות המפעל ולהסב נזק למשק" (בג"צ 254/73[21], בע' 385)".עוד הודגש בעניין נוני כי לב העניין אינו בכפיית הבדיקה אלא במשמעות הנובעת מסירובו של עובד לבצעה. נקבע שאין לכפות על העובד לבצע את הבדיקה בניגוד לרצונו, אלא שלסירוב שכזה ייתכנו השלכות.

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

מאמרים אחרונים

האם מעביד רשאי לכפות על עובד לעבור בדיקה אצל רופא תעסוקתי?

האם מעביד רשאי לכפות על עובד לעבור בדיקה אצל רופא תעסוקתי?

שאלה האם מעביד רשאי לכפות על עובד לעבור בדיקה אצל רופא תעסוקתי?   תשובה שאלת חיובו של עובד לעבור בדיקה…
שימוש מעביד במצלמות אבטחה

שימוש מעביד במצלמות אבטחה

  האם מעביד רשאי להשתמש במצלמות אבטחה בהליך משמעתי כנגד עובד?  בפסק דין שניתן בבית הדין הארצי לעבודה [ע"ע (ארצי)…
חרבות ברזל: הקלות במתווה החל"ת- בעקבות חקיקתו של חוק התוכנית לסיוע כלכלי

חרבות ברזל: הקלות במתווה החל"ת- בעקבות חקיקתו של חוק התוכנית לסיוע כלכלי

ביום 9.11.23 פורסם ברשומות חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל). בחוק ישנה התייחסות גם לסוגיית הוצאת עובדים לחופשה…
שאלות ותשובות- זכויות עובדים בזמן מלחמה

שאלות ותשובות- זכויות עובדים בזמן מלחמה

שאלה עובד לא הגיע לעבודה בשל מצב המלחמה. האם יש מניעה לפטר אותו? תשובה כן, חוק ההגנה על עובדים בשעת…
חישוב ימי מחלה  כשלא נערך רישום על ימי המחלה

חישוב ימי מחלה כשלא נערך רישום על ימי המחלה

שאלה כיצד מחשבים את פדיון ימי המחלה לעובד מדינה או עובדי רשויות מקומיות שיש רישום חסר על ימי המחלה  …
חישוב ערך יום עבודה לעובד חודשי

חישוב ערך יום עבודה לעובד חודשי

שאלה עובד המועסק מספר ימים קבוע מידי חודש ומקבל שכר חודשי. כיצד יש לחשב את ערך יום העבודה למקרה בו…
דילוג לתוכן