האם מעביד רשאי לכפות על עובד לעבור בדיקה אצל רופא תעסוקתי?

קטגוריות

שאלה

האם מעביד רשאי לכפות על עובד לעבור בדיקה אצל רופא תעסוקתי?

 

תשובה

שאלת חיובו של עובד לעבור בדיקה רפואית כוללת מצד אחד את זכותו של העובד לשלמות גופו ומאידך חובתו של המעסיק לדאוג לביטחונו של העובד ושל יתר העובדים במקום העבודה.

 

בפסק דין שניתן בבית הדין הארצי לעבודה- דב"ע 169-3 הסתדרות עובדי המדינה ואח' – מדינת ישראל, פד"ע כא', 38 – בית הדין עמד על זכות האדם לשלמות גופו וציין כי זכות זו ניתנת להגבלה, במקרים הראויים, בחוק וכן בהסכם אישי או הסכם קיבוצי.  נקבע כי ניתן לחייב עובד מדינה בבדיקה רפואית אם יש חשש כי תפקודו כעובד נפגע על ידי מצבו הרפואי.  יחד עם זאת מובן שלא ניתן לבצע בדיקה רפואית בעובד בעל כורחו. בהקשר זה יודגש כי לאחר חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, עוגנה ההגנה על גופו של אדם אף בחוק יסוד (סעיפים 2 ו 4  לחוק).

באותו הליך נאמר עוד כי פעולה של מעביד צריך שתיעשה בתום לב וכי "סירובו של העובד לעמוד לבדיקה, אינו ניתן לכפיה ב"צו עשה" או בכל דרך אחרת", אך "ברור כי סירוב כאמור, ייתכן שתהיינה לו השלכות" (ר' בקשר לכך בג"צ 826/89 , ההסתדרות הכללית נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' פ"ד מג (4), 745).

באופן דומה בפסק דין בעניין מיכאל קרייטר  [ארצי) 3-154-שן מיכאל קרייטר – אבלין אילוז , פד"ע כב(1) 339] נקבע כי על מנת שמעביד יוכל לחייב עובד לעבור בדיקה אצל רופא תעסוקתי יש צורך בהתייחסות חוזית מפורשת לכך וגם אם ישנה, לא ניתן לכפות על העובד לעבור בדיקה שכזו וכדברי בית הדין  "דין הוא כי דרישה של מעביד כי עובד יעמוד לבדיקה רפואית דורשת התייחסות בחוק או הוראה חוזית מפורשת, וגם אם קיימת כזאת – לא ניתן לכפותה על העובד"

לגבי עובדי מדינה:

עובדי מדינה ניתן לחייבם לעבור בדיקה רפואית רק במקרים הקבועים בתקשיר או בהחלטות נציב שירות המדינה (היעדרויות תכופות מהעבודה ,היעדרות למעלה מחודשיים או הגבלות מצד הרופא על העבודה של העובד ועוד).

סעיף 33.231 לתקשי"ר קובע כי "אם נסיבות ההיעדרות או תעודת מחלה המוגשת על ידי העובד מעוררת ספק , חייב מנהל היחידה לפנות מייד אל לשכת הבריאות המחוזית כדי שתברר את הנסיבות וכדי שתבדוק אם ההיעדר מוצדק".

בהתאם לסעיף 33.232 מנהל היחידה חייב לפנות מייד אל לשכת הבריאות המחוזית במקרים הבאים:

  • נעדר העובד מהעבודה לרגל מחלה לעיתים קרובות
  • אם נעדר העובד מהעבודה לרגל מחלה תקופה ארוכה משני חודשים ללא הפסק או אם הגיש העובד תעודת מחלה המחייבת את היעדרו לתקופה ארוכה כזאת.
  • אם נצטווה העובד על ידי רופא לעבוד במשך חלק מיום העבודה בלבד.
  • אם נצטווה העובד על ידי רופא לעבוד לרגל מחלתו במשך תקופה מסויימת עבודה קלה בלבד.

בהתאם להנחיה 3.1 להנחיות נציב שירות המדינה מיום 6.3.19 המשרד רשאי להפנות את העובד לוועדה רפואית במקרים הבאים:

  • במידה שנמצא כי לא ניתן לבצע התאמות בביצוע תפקידו הנוכחי של העובד או להתאים לו תפקיד חלופי בכפוף לתהליך המפורט בסעיפים 4 ו 5.
  • במידה שהעובד לא נתן את הסכמתו להתאמות (לאחר שמוצה התהליך לפי סעיפים 4 ו 5 לעיל) או שהעובד ביקש לפרוש מהעבודה מסיבות בריאותיות. במידה ולא ניתן לבצע התאמות לעובד לצורך ביצוע תפקידו או להתאים לו תפקיד חלופי מתאים

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

מאמרים אחרונים

המדריך למתפטר- כתבה מווינט

המדריך למתפטר- כתבה מווינט

המדריך למתפטר כל מה שצריך לדעת לפני שנפרדים ממקום העבודה- קישור לכתבה בווינט
Hearing

Hearing

Hearing- Nava Talitian Unfortunately, employment termination is always relevant and this article is a guide with how to conduct a…
שימוש מעביד במצלמות אבטחה

שימוש מעביד במצלמות אבטחה

  האם מעביד רשאי להשתמש במצלמות אבטחה בהליך משמעתי כנגד עובד?  בפסק דין שניתן בבית הדין הארצי לעבודה [ע"ע (ארצי)…
חרבות ברזל: הקלות במתווה החל"ת- בעקבות חקיקתו של חוק התוכנית לסיוע כלכלי

חרבות ברזל: הקלות במתווה החל"ת- בעקבות חקיקתו של חוק התוכנית לסיוע כלכלי

ביום 9.11.23 פורסם ברשומות חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל). בחוק ישנה התייחסות גם לסוגיית הוצאת עובדים לחופשה…
שאלות ותשובות- זכויות עובדים בזמן מלחמה

שאלות ותשובות- זכויות עובדים בזמן מלחמה

שאלה עובד לא הגיע לעבודה בשל מצב המלחמה. האם יש מניעה לפטר אותו? תשובה כן, חוק ההגנה על עובדים בשעת…
חישוב ימי מחלה  כשלא נערך רישום על ימי המחלה

חישוב ימי מחלה כשלא נערך רישום על ימי המחלה

שאלה כיצד מחשבים את פדיון ימי המחלה לעובד מדינה או עובדי רשויות מקומיות שיש רישום חסר על ימי המחלה  …
דילוג לתוכן