קנסות בשל העסקת עובדים זרים

קטגוריות

עבירה על חוק העובדים הזרים מהווה עבירה חמורה הפוגעת בכלכלת המדינה. תופעה זו גורמת לירידה הדרגתית ונמשכת של תנאי העבודה ורמת השכר ופגיעה קשה בעובדים הזרים עצמם, המעדיפים לעבוד בתנאים לא תנאים, מתוך חשש מהרשויות.
חוק העבירות המינהליות יצר הסדר לטיפול בעבירות פליליות בדרך של הטלת קנסות מינהליים. הקנס המינהלי הוא אמנם בבחינת עונש על ביצוע העבירה אך תשלומו מכפר על העבירה ואינו כרוך בהרשעה פלילית.
כאשר לממונה מטעם הרשות יש יסוד סביר להניח, כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי, רשאי הוא להטיל עליו את הקנס המינהלי שנקבע לאותה העבירה. ההליך של קנס מינהלי הוא ב"מסלול המינהלי". "המסלול הפלילי" באשר לעבירות מינהליות, מתקיים, ככלל, כאשר האדם שמייחסים לו עבירה מינהלית בוחר להישפט או כאשר "תובע" מחליט להגיש כתב אישום בגין עבירה מינהלית, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת, מהטעמים שיירשמו

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

מאמרים אחרונים

דילוג לתוכן