יוני ב2, 2021

קנסות מנהליים

קנסות בשל העסקת עובדים זרים

עבירה על חוק העובדים הזרים מהווה עבירה חמורה הפוגעת בכלכלת המדינה. תופעה זו גורמת לירידה הדרגתית ונמשכת של תנאי העבודה ורמת השכר ופגיעה קשה בעובדים

קרא עוד »
עבירות משמעת

עבירות משמעת של עובדי מדינה

עובד מדינה שלא מקיים את הוראות התקשי"ר ו/או את נוהלי ונוהגי מקום העבודה, מפר את דיניה של מדינת ישראל, או מתרשל בקיומם, מתנהג התנהגות שאינה

קרא עוד »
סוכני מכירות

עבודה בשעות נוספות של סוכן מכירות

חישוב שעות נוספות הינו יומי ובהתאם למספר שעות העבודה היומיות של העובד. התגמול בעבור שעות נוספות (שעתיים ראשונות תוספת של 25% ומהשעה השלישית ואליך תוספת

קרא עוד »
עובדים זרים

העסקת העובד הזר

עובד זר הינו עובד שאינו תושב או אזרח ישראל, העובד בתחומי מדינת ישראל. חוקי משפט העבודה, וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק הינם בעלי תחולה

קרא עוד »
הליך השימוע

הליך השימוע לפני פיטורים

חובת השימוע לעובד מקורה בהלכה הפסוקה, בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה. חובת השימוע מוטלת על כלל המעבידים במשק, הן כשמדובר בגוף פרטי וביתר שאת כשהמדובר

קרא עוד »
דילוג לתוכן