העסקת העובד הזר

קטגוריות

עובד זר הינו עובד שאינו תושב או אזרח ישראל, העובד בתחומי מדינת ישראל.

חוקי משפט העבודה, וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק הינם בעלי תחולה טריטוריאלית, ואינם מוגבלים לתושבי ישראל או אזרחיה בלבד. לפיכך על העובד הזר נחיל את חוקי העבודה הישראלים החלים על כל "עובד" בשטח המדינה, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית.. היות וכך, עובד זר (או עובד מהשטחים) העובדים בישראל ומועסקים על ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר וכיוצא באלו.

 

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

מאמרים אחרונים

היתר להעסקת עובד זר

היתר להעסקת עובד זר

חל איסור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר…
דיני העבודה החלים על עובדים זרים

דיני העבודה החלים על עובדים זרים

עובדים זרים העובדים בישראל ומועסקים על ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו…
דילוג לתוכן