עובדים זרים

מאמרים בדיני עבודה

היתר להעסקת עובד זר

חל איסור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. היתרים ניתנים למעסיקים בתחומי

קרא עוד »
מאמרים בדיני עבודה

דיני העבודה החלים על עובדים זרים

עובדים זרים העובדים בישראל ומועסקים על ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות,

קרא עוד »
עובדים זרים

העסקת העובד הזר

עובד זר הינו עובד שאינו תושב או אזרח ישראל, העובד בתחומי מדינת ישראל. חוקי משפט העבודה, וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק הינם בעלי תחולה

קרא עוד »
דילוג לתוכן