מאמרים בדיני עבודה

Labor Law

Severance Pay

Severance Pay By Eli Lichtenstein   Before firing a worker, the employer must consider the costs of doing so. Most employees who have been employed

קרא עוד »
Labor Law

Pre-termination hearing

Pre-termination hearing By Eli Lichtenstein Israeli law does not allow an employer to unilaterally fire an employee at will. Rather, there are legal safeguards for

קרא עוד »
Labor Law

Worker's rights in Israel

  Worker's rights in Israel By Eli Lichtenstein Whether you’re an employee or employer in Israel, knowing the relevant regulations on employment ensures the law

קרא עוד »
מאמרים בדיני עבודה

היתר להעסקת עובד זר

חל איסור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. היתרים ניתנים למעסיקים בתחומי

קרא עוד »
מאמרים בדיני עבודה

נסיון לקבלת תואר אקדמי שלא כדין

בתי הדין קבעו לא אחת לגבי סטנדרט ההתנהגות הגבוה הנדרש ממורה בהיותו מחנך האמור לשמש דוגמא לתלמידיו ולכן יש חשיבות רבה לשמירה על מעמדו ויוקרתו

קרא עוד »
מאמרים בדיני עבודה

דיני העבודה החלים על עובדים זרים

עובדים זרים העובדים בישראל ומועסקים על ידי מעביד ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, הבראה, נסיעות,

קרא עוד »
דילוג לתוכן