חישוב שעות נוספות במשמרת לילה

קטגוריות

השכר הקובע לצורך חישוב שעות נוספות במשמרת לילה

בהתאם לסעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה חישוב השעות הנוספות הינו בהתאם ל"שכר הרגיל" והוא "כולל כל התוספות שמעסיק משלם לעובדו".
בהתאם לכך נקבע כי תוספות שמקורן בנוהג במקום העבודה מהוות כ"שכר הרגיל" לצורך חישוב שעות נוספות. כך למשל נקבע בפסק הדין בעניין מוחדינוב כי "התוספת בשיעור 50% עבור 7 שעות העבודה הראשונות במשמרת לילה היא תוספת שמקורה כאמור בנוהג שהוחל במעון, והיא משולמת על כל שעה רגילה שבתחום משמרת הלילה. … לפיכך, תוספת זו מהווה חלק מהשכר הרגיל של העובד במשמרת לילה, לעניין חוק שעות עבודה ומנוחה, ועל כן יש לחשב את גמול השעות הנוספות בגין כל שעה שמעבר ל-7 שעות העבודה הרגילות במשמרת לילה בהתאם לשכר הרגיל בשעות הרגילות שקדמו לאותן שעות, היינו, תוך הכללת התוספת בשיעור 50%".
באופן דומה נקבע כי יש לכלול "תוספת משמרות" המשולמות לעובדים בגין עבודתם במשמרות מכח הוראות ההסכם הקיבוצי שחל עליה כשכר הרגיל לצורך חישוב שעות נוספות וזאת מאחר ולצורך חישוב שעות נוספות יש לבחון את השכר המשתלם בעד השעות שקדמו לשעות נוספות והוא כולל כמו תוספת משמרות .
בפסק הדין בעניין ההסתדרות הכללית החדשה חזר בית הדין הארצי על הלכה זו וקבע "בבואו לפרש את הוראת סעיף 18 לחוק, ומתוך בחינת התכלית, שהיא לשלם לעובד עבור שעות נוספות גבוהה יותר משכרו הרגיל בעד שעות העבודה הרגילות שקדמו לשעות העבודה הנוספות, הגיע בית הדין הארצי למסקנה, כי חישוב ערך השעה צריך להיערך על יסוד שכרו של העובד בגין השעות שבנורמה. דהיינו, על יסוד השעות הקודמות לשעות הנוספות, לרבות התוספות המשולמות בעבור אותן שעות, ובאותו מקרה – תוספת משמרות".

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

מאמרים אחרונים

Severance Pay

Severance Pay

Severance Pay By Eli Lichtenstein   Before firing a worker, the employer must consider the costs of doing so. Most…
איסור הפליית הורים לילדים בקבלה לעבודה

איסור הפליית הורים לילדים בקבלה לעבודה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ע"ב 2344/06 יוסף אתי נ' מיקוד בע"מ, עובדת בחברת שמירה שנדחתה על…
זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים נוכח פרישתו מהעבודה עם הגיעו לגיל פרישה

זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים נוכח פרישתו מהעבודה עם הגיעו לגיל פרישה

זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים עם הגיעו לגיל פרישה   רבים נוטים לחשוב כי עובד המתפטר מעבודתו עם הגיעו לגיל…
Pre-termination hearing

Pre-termination hearing

Pre-termination hearing By Eli Lichtenstein Israeli law does not allow an employer to unilaterally fire an employee at will. Rather,…
Worker's rights in Israel

Worker's rights in Israel

  Worker's rights in Israel By Eli Lichtenstein Whether you’re an employee or employer in Israel, knowing the relevant regulations…
היתר להעסקת עובד זר

היתר להעסקת עובד זר

חל איסור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר…
דילוג לתוכן