הודעת פיטורים בחופשת לידה

קטגוריות

משלוח הודעת פיטורים למורה בתקופת חופשת הלידה

ס' 9(ג) לחוק עבודה נשים קובע כי "לא יפטר מעביד עובדת או עובד בחופשת לידה או בימי העדרם מהעבודה… ולא יתן לה הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות…".

בפסק דין בעניין פנינה פידלמן נקבע שמשרד החינוך רשאי לשלוח הודעת פיטורים לעובדת הוראה בתקופת חופשת הלידה ובלבד שמועד הפיטורים יכנס לתוקף לא לפני שחלפה תקופה של 60 יום מתום חופשת הלידה. "… במקרה שלפנינו- שעה שהפיטורים ייכנסו לתוקפם כמעט שלושה חודשים לאחר תום חופשת הלידה, אין להביא את הדברים לידי אבסורד , על ידי פירוש מאולץ של הסעיף , אשר ייאלץ את המעביד להעסיק מורה, או לשלם לה שכר ללא עבודה, שנת לימודים שלמה נוספת, רק משום שהייתה בחופשת לידה סמוך לתום חודש מאי". באופן דומה נקבע כי "עצם העובדה שהמבקשת הייתה בחופשת לידה, אינה מהווה חסינות בפני הליכי פיטורים, ובלבד שאלה ייכנסו לתוקף לא לפני שחלפה תקופה של ארבעים וחמישה ימים לאחר תום חופשת הלידה" .
יחד עם זאת בפסק דין בעניין טניה חורי שניתן בשנת 2016 נקבע שמעביד אינו רשאי לשלוח הודעת פיטורים בתקופה המוגנת (הריון , לידה ו 60 יום לאחריה) אף שתוקפה של הודעת הפיטורים תיכנס לתוקף רק לאחר תום התקופה המוגנת. יצוין כי בית הדין ציין שלא נכון לנקוט בפרשנות המצמצמת כפי שנלמדה מפרשת פילדמן וכי פרשנות זו אינה עולה בקנה אחד עם התכלית החקיקתית שלפיה, חייב מעסיק להשיב עובדת בתקופת המוגנות של 60 הימים שלאחר חופשת הלידה וזאת על מנת לאפשר לה לחזור ולהשתלב במעגל העבודה.
אמנם פסק דין חורי אינו דן באופן ספציפי בעובדי הוראה ויש מקום לטענה כי ההלכה שנקבעה בפסק דין פידלמן עדיין קיימת. יחד עם זאת נראה כי עמדת בית הדין הארצי לעבודה הינה שהאיסור לשלוח מכתב פיטורים בתקופת חופשת הלידה חלה גם ביחס לעובדי הוראה. בפסק דין בעניין אסאלה גליה שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בשנת 2019 נקבע שלאור פסק דין חורי, האיסור לשלוח מכתב פיטורין בתקופת חופשת הלידה חל גם על עובדי הוראה.

לאור פסקי הדין המאוחרים האוסרים משלוח מכתב פיטורים בתקופת חופשת הלידה, מומלץ למעסיק המעוניין לסיים עבודתה של עובדת הוראה בחופשת לידה, לפנות לממונה על חוק עבודת נשים, במהלך תקופת ההריון, לקבלת היתר לפיטורים.

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

מאמרים אחרונים

Severance Pay

Severance Pay

Severance Pay By Eli Lichtenstein   Before firing a worker, the employer must consider the costs of doing so. Most…
איסור הפליית הורים לילדים בקבלה לעבודה

איסור הפליית הורים לילדים בקבלה לעבודה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ע"ב 2344/06 יוסף אתי נ' מיקוד בע"מ, עובדת בחברת שמירה שנדחתה על…
זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים נוכח פרישתו מהעבודה עם הגיעו לגיל פרישה

זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים נוכח פרישתו מהעבודה עם הגיעו לגיל פרישה

זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים עם הגיעו לגיל פרישה   רבים נוטים לחשוב כי עובד המתפטר מעבודתו עם הגיעו לגיל…
Pre-termination hearing

Pre-termination hearing

Pre-termination hearing By Eli Lichtenstein Israeli law does not allow an employer to unilaterally fire an employee at will. Rather,…
Worker's rights in Israel

Worker's rights in Israel

  Worker's rights in Israel By Eli Lichtenstein Whether you’re an employee or employer in Israel, knowing the relevant regulations…
היתר להעסקת עובד זר

היתר להעסקת עובד זר

חל איסור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר…
דילוג לתוכן