מונופול הסתדרות העובדים הכללית בשירות המדינה הוא החסם לצמיחת המשק

קטגוריות

עם כניסתה של ממשלה חדשה ועל רקע האתגרים הכלכליים בפניה ניצבת המדינה כגון אינפלציה, עליה ביוקר המחיה, מאבק באבטלה ובמחירי הדיור, מנסה שר האוצר לנהל משא ומתן עם ההסתדרות והמעסיקים כדי להביא לעסקת חבילה למשק שתאפשר את המשך הצמיחה. מאז ומעולם מדובר בתחרות כיפופי ידיים שוויונית למדי כאשר גודלו ועוצמתו של המגזר הציבורי מכתיבה את הטון. אלא שנדמה כי המונופול שיש להסתדרות העובדים הכללית בתחום יחסי העבודה במשק, יוצר סטגנציה ביחסי העבודה, מקבע פיריון נמוך ויחסי עבודה מעוותים שבולמים צמיחה והתפתחות בהתאם לאתגרי ומאפייני המאה ה 21.
לטעמנו, זו העת לבצע שינויים בתחום יחסי העבודה כשהעיקרי שבהם הוא הגבלת כוחה של ההסתדרות הכללית ומתן אפשרות בחירה לעובדים בשירות המדינה לבחור מיהו ארגון העובדים שייצגם.
מאז קום המדינה, הסתדרות העובדים הכללית מהווה את ארגון העובדים היציג היחיד בשירות המדינה. מעבר לעובדה כי רק ארגון עובדים יציג יכול לחתום על הסכמים קיבוציים, כלל העובדים מחוייבים לשלם דמי חבר חודשיים לארגון העובדים היציג. אף שבשירות המדינה מועסקים מאות אלפי עובדים במשרדים שונים ובמתכונות העסקה שונות, פסיקת בית הדין הארצי לעבודה קבעה כי כל שירות המדינה יחשב כיחידת מיקוח אחת. המשמעות היא שבשירות המדינה ישנו ארגון עובדים אחד לכל מאות אלפי העובדים ואין כל אפשרות מעשית להחליף את ארגון העובדים ולמעשה ההסתדרות הכללית משמשת מונופול החל מקום המדינה.
במהלך השנים נעשו נסיונות לבצע שינויים בשירות המדינה אולם כוחה הרב של ההסתדרות הכללית והיכולת של יו"ר ההסתדרות להשבית את כלל משרדי הממשלה, מונעת ביצוע רפורמות הכרחיות בשירות המדינה. האמירה הידועה של לורד אקטון שכוח משחית וכוח אבסולוטי משחית לגמרי, נכונה על אחת כמה וכמה לגבי ההסתדרות הכללית. בעוד שבענפים אחרים הכנסת הגבילה קיום מונופולים ואף בתי המשפט קבעו כי תחרות היא אבן יסוד במשטר דמוקרטי, הרי שבשירות המדינה אין כל אפשרות מעשית להחליף את ההסתדרות הכללית כארגון העובדים היציג וזאת על אף חוסר שביעות רצון של רבים מהעובדים מהתנהלות ההסתדרות הכללית וטענות רבות על חוסר שקיפות, הגנה על וועדי עובדים חזקים והוצאות ללא כל פיקוח ובקרה.
חוסר האפשרות להחליף את ארגון העובדים היציג בשירות המדינה פוגע קודם כל בעובדים שרבים מהם מאוכזבים מהתנהלות ההסתדרות הכללית וכלל לא ברור להם בגין מה נאלצים לשלם דמי חבר מידי חודש אולם אין ביכולתם לעשות דבר על מנת להחליף את ארגון העובדים.
לטעמנו הגיע הזמן להפסקת המונופול של ההסתדרות הכללית ומתן אפשרות אמיתית לעובדים לבחור את ארגון העובדים שייצגם בכל משרד ממשלתי. פיצול שירות המדינה ומתן אפשרות למספר ארגוני עובדים לשמש כארגוני עובדים יציגים במשרדי ממשלה שונים, יגביל את כוחה של ההסתדרות הכללית ויאפשר תחרות הוגנת בין ארגוני העובדים ומתן שירות טוב יותר לעובדים.
מוצע לקבוע כי בכל משרד ממשלתי ייבחר ארגון עובדים יציג שיוכל לנהל משא ומתן בשם העובדים באותו משרד ולגבות מהם מס ארגון (דמי טיפול). קביעת ארגוני עובדים יציגים שונים במשרדי הממשלה יגביר את התחרות בין ארגוני העובדים ויאפשר לעובדים בכל משרד ממשלתי לבחור את ארגון העובדים שייצגם בצורה הטובה ביותר. התחרות בין ארגוני העובדים בשירות המדינה תשפר את איכות הייצוג של עובדים ובעקבותיה ישתפר איכות השירות הניתן למקבלי השירות במשרדי הממשלה השונים.
לשם כך יש למשל לתקן את חוק הסכמים קיבוציים (תיקון- יציגות ארגון עובדים בשירות המדינה), התשפ"א 2021 כך שיוסף סעיף לפיו יראו ארגון יציג של עובדים, כארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש מכלל העובדים המועסקים באותו משרד.

עו"ד אילן קמינצקי מומחה ביחסי עבודה (בין היתר מייצג גם את העובדים בחוזה אישי בשירות המדינה מטעם ההסתדרות הלאומית) ומנהל אתר האינטרנט לדיני עבודה www.d-avoda.com

שיתוף המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
השארת תגובה

מאמרים אחרונים

Severance Pay

Severance Pay

Severance Pay By Eli Lichtenstein   Before firing a worker, the employer must consider the costs of doing so. Most…
איסור הפליית הורים לילדים בקבלה לעבודה

איסור הפליית הורים לילדים בקבלה לעבודה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ע"ב 2344/06 יוסף אתי נ' מיקוד בע"מ, עובדת בחברת שמירה שנדחתה על…
זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים נוכח פרישתו מהעבודה עם הגיעו לגיל פרישה

זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים נוכח פרישתו מהעבודה עם הגיעו לגיל פרישה

זכאות עובד להשלמת פיצויי פיטורים עם הגיעו לגיל פרישה   רבים נוטים לחשוב כי עובד המתפטר מעבודתו עם הגיעו לגיל…
Pre-termination hearing

Pre-termination hearing

Pre-termination hearing By Eli Lichtenstein Israeli law does not allow an employer to unilaterally fire an employee at will. Rather,…
Worker's rights in Israel

Worker's rights in Israel

  Worker's rights in Israel By Eli Lichtenstein Whether you’re an employee or employer in Israel, knowing the relevant regulations…
היתר להעסקת עובד זר

היתר להעסקת עובד זר

חל איסור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר…
דילוג לתוכן