שעות נוספות גלובליות

שאלה

האם אפשרי  להגיע להסכמה עם עובד על תשלום הכולל תמורה גלובלית בגין העסקה בשעות נוספות?

  

 

תשובה

חוק הגנת השכר אוסר  לכלול בשכר תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה שבועית, אלא אם התקבל אישור לכך מהשר הממונה.  על פי החוק במקרה שבו מעביד עובר על איסור זה , יראו  את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד.

 

בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה אפשרי לשלם שעות נוספות גלובליות ובכך למנוע התחשבנות מדוייקת מידי חודש בין העובד למעביד וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

 

1.       בתלוש השכר יופיע רכיב נפרד של "תוספת שעות נוספות גלובלית".

2.      התשלום בגין השעות הנוספות הגלובליות לא יהיה נמוך ממה שהיה משתלם לעובד עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה אילו קיבל גמול שעות נוספות בעד השעות הנוספות שעבד בפועל.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים