האם מעסיק רשאי לשלם לעובד תשלום בגין החופשה השנתית במקום יציאה לחופשה בפועל?

  • הדפסה
 .jpg

שאלה

דני עובד במקום עבודה פרטי ותפקידו חשוב ביותר להצלחת העסק. מעסיקו הציע לו תשלום פדיון חופשה במקום חופשה שנתית בפועל. דני הסכים להצעה זו.

מה הדין במקרה זה?

 

 

תשובה

חוק חופשה שנתית נועדה לכך שהעובד יצא לחופש  ויאגור כוח לעבודה מבלי שיפסיד משכרו בשל כך. אין מטרת המחוקק להוסיף על שכרו של העובד, מבלי שניצל חופשתו הלכה למעשה.

בהתאם לכך עובד ומעביד אינם רשאים להסכים על תשלום פדיון חופשה שנתית במקום חופשה שנתית בפועל ואם עובד לא קיבל חופשה שנתית בפועל יוכל לדרוש זאת מהמעביד. אציין כי במידה והעובד לא קיבל בתקופת עבודתו חופשה שנתית בפועל (אף שקיבל תשלום על חופשה שנתית) יוכל לדרוש מהמעביד תמורת חופשה שנתית בסיום יחסי העבודה.

אציין כי אפשרי להגיע להסכמה על תשלום בגין חופשה שנתית במקום חופשה שנתית בפועל במקרים הבאים:  

 א. לעובד שמקבל שכר על בסיס יום או שעה שעבד אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד פחות מ-75 ימים רצופים, בין בשנת עבודה אחת ובין בשתי שנות עבודה רצופות (יקבל תמורת חופשה בגובה של 4% משכר עבודתו).

 

 ב. עם סיום יחסי העבודה ובמקרה בו נותרו לעובד בסיום יחסי העבודה ימי חופשה שלא נוצלו על ידי העובד. 

 

למידע נוסף וקביעת פגישת יעוץ בדיני עבודה ניתן להתקשר לעו"ד אילן קמינצקי 02-6789111

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn