זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 5786
זכויות עובדים בחו"ל 4985
היעדרות מהעבודה בשלג 1987
הפסקות בעבודה 1836
הפסקות לתפילה בעבודה 2057
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 2086
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1901
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1816
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2367
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1778
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1771
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1917
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2178
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1958
שעות נוספות למנהלים 1873
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1784
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1830
העסקת בני נוער 2134
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 2335
תביעה אישית של מנהלי החברה 2306
עישון במקום העבודה 1717
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1847
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1970
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1898
מהי תאונת עבודה 1825
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1975
זכויות עובדים בזמן שביתה 2040
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1940
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1890
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 2324
חוזה העבודה 2374
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2550
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2717
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2880
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1997
טבלאות שכר מינימום 1772

נתונים נוספים