זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 1350
זכויות עובדים בחו"ל 3633
היעדרות מהעבודה בשלג 1036
הפסקות בעבודה 865
הפסקות לתפילה בעבודה 993
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 1080
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1030
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 899
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1398
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 919
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 975
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 987
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1262
תשלום טיפים בלבד למלצרים 967
שעות נוספות למנהלים 880
היעדרות עקב המצב הבטחוני 898
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 933
העסקת בני נוער 1128
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 1242
תביעה אישית של מנהלי החברה 1121
עישון במקום העבודה 746
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 690
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 754
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 904
מהי תאונת עבודה 816
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 957
זכויות עובדים בזמן שביתה 950
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 959
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 947
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 1296
חוזה העבודה 1195
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 1652
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 1868
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 1610
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1087
טבלאות שכר מינימום 843

נתונים נוספים