זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 3339
זכויות עובדים בחו"ל 4196
היעדרות מהעבודה בשלג 1462
הפסקות בעבודה 1230
הפסקות לתפילה בעבודה 1423
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 1496
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1410
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1291
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1826
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1346
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1312
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1370
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1654
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1346
שעות נוספות למנהלים 1307
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1250
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1269
העסקת בני נוער 1502
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 1741
תביעה אישית של מנהלי החברה 1692
עישון במקום העבודה 1118
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1162
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1338
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1293
מהי תאונת עבודה 1183
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1329
זכויות עובדים בזמן שביתה 1400
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1311
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1318
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 1724
חוזה העבודה 1686
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2044
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2243
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2122
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1480
טבלאות שכר מינימום 1229

נתונים נוספים