זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 3837
זכויות עובדים בחו"ל 4331
היעדרות מהעבודה בשלג 1549
הפסקות בעבודה 1323
הפסקות לתפילה בעבודה 1513
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 1595
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1488
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1373
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1931
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1437
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1391
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1476
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1760
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1437
שעות נוספות למנהלים 1396
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1328
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1351
העסקת בני נוער 1620
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 1846
תביעה אישית של מנהלי החברה 1889
עישון במקום העבודה 1212
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1305
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1460
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1417
מהי תאונת עבודה 1287
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1409
זכויות עובדים בזמן שביתה 1520
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1390
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1389
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 1820
חוזה העבודה 1803
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2133
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2320
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2247
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1564
טבלאות שכר מינימום 1334

נתונים נוספים