זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 4355
זכויות עובדים בחו"ל 4485
היעדרות מהעבודה בשלג 1626
הפסקות בעבודה 1412
הפסקות לתפילה בעבודה 1600
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 1711
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1563
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1469
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2026
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1502
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1463
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1568
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1854
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1568
שעות נוספות למנהלים 1488
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1425
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1430
העסקת בני נוער 1747
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 1946
תביעה אישית של מנהלי החברה 1948
עישון במקום העבודה 1326
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1407
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1573
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1508
מהי תאונת עבודה 1379
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1482
זכויות עובדים בזמן שביתה 1610
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1501
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1513
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 1906
חוזה העבודה 1911
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2210
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2383
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2377
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1633
טבלאות שכר מינימום 1381

נתונים נוספים