זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 659
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 603
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 558
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 591
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 748
הארכת חופשת הלידה 723
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 729
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 956
חופשת לידה לאב 850
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 736
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 1340
זכויות עובדת שילדה שלישיה 984
זכויות אם מאמצת 798
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 827
צבירת זכויות בחופשת הלידה 926
פיטורים לאחר חופשת לידה 609
תנאי זכאות לדמי אבטלה 881
תנאי זכאות לדמי לידה 877
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 1240
גמלת שמירת הריון 824
הוצאות הסעתה של יולדת 1049
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 747
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 747
שמירת הריון 807
זכויות עובדת שהפילה 927
פיטורים בהריון 863
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 1273

נתונים נוספים