זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 2033
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1947
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1973
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1914
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 2057
הארכת חופשת הלידה 2231
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 2121
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 2333
חופשת לידה לאב 2311
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 2148
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2700
זכויות עובדת שילדה שלישיה 2414
זכויות אם מאמצת 1953
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 2187
צבירת זכויות בחופשת הלידה 2306
פיטורים לאחר חופשת לידה 1809
תנאי זכאות לדמי אבטלה 2093
תנאי זכאות לדמי לידה 2072
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2570
גמלת שמירת הריון 2142
הוצאות הסעתה של יולדת 2286
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 2141
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 2000
שמירת הריון 2064
זכויות עובדת שהפילה 2284
פיטורים בהריון 2231
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2551

נתונים נוספים