זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1577
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1506
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1544
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1461
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1630
הארכת חופשת הלידה 1790
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1694
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1882
חופשת לידה לאב 1855
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1717
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2336
זכויות עובדת שילדה שלישיה 2034
זכויות אם מאמצת 1599
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1830
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1930
פיטורים לאחר חופשת לידה 1436
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1729
תנאי זכאות לדמי לידה 1728
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2180
גמלת שמירת הריון 1764
הוצאות הסעתה של יולדת 1897
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1764
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1611
שמירת הריון 1683
זכויות עובדת שהפילה 1861
פיטורים בהריון 1855
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2153

נתונים נוספים