זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1629
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1563
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1601
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1519
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1692
הארכת חופשת הלידה 1856
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1751
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1941
חופשת לידה לאב 1924
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1768
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2382
זכויות עובדת שילדה שלישיה 2081
זכויות אם מאמצת 1643
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1874
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1979
פיטורים לאחר חופשת לידה 1484
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1773
תנאי זכאות לדמי לידה 1769
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2225
גמלת שמירת הריון 1806
הוצאות הסעתה של יולדת 1943
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1802
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1649
שמירת הריון 1730
זכויות עובדת שהפילה 1907
פיטורים בהריון 1902
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2197

נתונים נוספים