זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1132
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1053
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1109
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 962
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1186
הארכת חופשת הלידה 1309
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1241
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1395
חופשת לידה לאב 1388
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1265
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 1890
זכויות עובדת שילדה שלישיה 1514
זכויות אם מאמצת 1184
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1349
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1433
פיטורים לאחר חופשת לידה 1061
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1351
תנאי זכאות לדמי לידה 1331
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 1735
גמלת שמירת הריון 1357
הוצאות הסעתה של יולדת 1556
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1265
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1187
שמירת הריון 1244
זכויות עובדת שהפילה 1409
פיטורים בהריון 1403
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 1740

נתונים נוספים