זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1037
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 969
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1024
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 894
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1097
הארכת חופשת הלידה 1209
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1153
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1324
חופשת לידה לאב 1286
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1167
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 1786
זכויות עובדת שילדה שלישיה 1440
זכויות אם מאמצת 1116
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1256
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1344
פיטורים לאחר חופשת לידה 964
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1267
תנאי זכאות לדמי לידה 1249
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 1646
גמלת שמירת הריון 1249
הוצאות הסעתה של יולדת 1478
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1159
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1122
שמירת הריון 1146
זכויות עובדת שהפילה 1310
פיטורים בהריון 1319
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 1644

נתונים נוספים