זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1714
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1642
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1674
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1605
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1766
הארכת חופשת הלידה 1936
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1828
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 2025
חופשת לידה לאב 2005
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1848
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2450
זכויות עובדת שילדה שלישיה 2152
זכויות אם מאמצת 1713
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1928
צבירת זכויות בחופשת הלידה 2038
פיטורים לאחר חופשת לידה 1542
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1831
תנאי זכאות לדמי לידה 1826
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2286
גמלת שמירת הריון 1866
הוצאות הסעתה של יולדת 2000
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1864
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1708
שמירת הריון 1786
זכויות עובדת שהפילה 1967
פיטורים בהריון 1956
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2261

נתונים נוספים