זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1240
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1182
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1205
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1064
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1274
הארכת חופשת הלידה 1454
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1361
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1514
חופשת לידה לאב 1483
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1377
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2021
זכויות עובדת שילדה שלישיה 1673
זכויות אם מאמצת 1260
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1495
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1551
פיטורים לאחר חופשת לידה 1160
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1433
תנאי זכאות לדמי לידה 1433
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 1875
גמלת שמירת הריון 1471
הוצאות הסעתה של יולדת 1632
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1451
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1292
שמירת הריון 1368
זכויות עובדת שהפילה 1535
פיטורים בהריון 1500
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 1831

נתונים נוספים