הכללים בעניין העברה יזומה של מורה

   1.jpg

מהי העברה יזומה של מורה ומהם הכללים בעניין העברה יזומה?

 

העברה יזומה היא העברה של מורה ביוזמת המערכת מבית הספר בו הוא מועסק לבית ספר אחר, ברדיוס שאינו עולה על 30 ק"מ בהתאם לצרכי המערכת כגון: מחסור בתקנים אי התאמה לאקלים בית הספר.

 

המסגרת הנורמטיבית באשר להעברות יזומות של מורים נקבעה בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך (תקנון שירות לעובדי ההוראה)

 מנהל המחוז מוסמך ליזום העברת עובד הוראה ממוסד חינוכי אחד למשנהו בתוך המחוז, אם נסגרה כיתה או צומצם התקן של המוסד החינוכי.

בהתאם לנוהל,  מנהל המחוז מוסמך להמליץ על העברת עובד הוראה ממוסד חינוכי אחד למשנהו, אם

נסגר בית הספר או צומצם התקן של המוסד החינוכי. לפני גיבוש ההחלטה על העברה יזומה, המפקח

הישיר חייב לבדוק את העובדות ולערוך לעובד ההוראה שימוע לאחר ישלח לו זימון בכתב המודיע על

הכוונה להעבירו ועל הנימוקים שבסיס הכוונה. טענות המפקח, תגובת העובד והנימוקים להחלטת המפקח

יפורטו בפרוטוקול.

אם העובד סבור שיש בהעברה המוצעת משום הרעה בתנאי עבודתו, יגיש ערעור בכתב למנהל המחוז, בתוך

שבוע ימים מיום משלוח ההודעה על העברתו.

התאריך האחרון למשלוח ההודעה על העברה יזומה    הינו עד ליום 15.7 של אותה שנה [פה (חי') 7946-11-14 הלאל זבידאת נ' מדינת ישראל] יחד עם זאת בכללים שנקבעו בישיבה משותפת בין נציגי הנתבעת לבין הסתדרות המורים (ארגון יציג), נקבע כי יש להודיע על ההעברה עד ל- 30 ליולי.

יצויין כי ההחלטה האם המקרה הספציפי  מצדיק העברה יזומה אם לאו מסורה לשיקול דעתו של משרד  החינוך ובית  המשפט יתערב בכך רק במקרים חריגים בהם ההחלטה ניתנה בחוסר סמכות או אם  ההחלטה נגועה   בשיקולים זרים  או מדובר בהחלטה שאינה סבירה כלל בנסיבות המקרה.

 

משרד עו"ד אילן קמינצקי מתמחה בדיני עבודה בכלל ובייצוג מורים ועובדי הוראה בפרט בבתי הדין לעבודה. למידע נוסף וקביעת פגישת ייעוץ ניתן להתקשר למשרד עו"ד אילן קמינצקי 02-6789111

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים