רכיבים בשכר לצורך פיצויים או פנסיה

שאלה:

מהם הרכיבים אותם יש לכלול בשכר המורים לצורך פיצויים או פנסיה?


 

תשובה:

בהנחה ועבדת לפחות שליש משרה הרכיבים שיובאו בחשבון לצורך פיצויים או פנסיה הינם:

 1. שכר משולב כולל כל תוספות היוקר.
 2. תוספת "הסכם הוראה 94"
 3. גמול חינוך כיתה
 4. גמול השתלמות לרבות גמול כפל תואר , תעודת ביניים, תעודת הוראה
 5. 12% למורים בעלי מ.א וד"ר בסמינרים ובמכללות.
 6. גמול תואר שני (5%) ושלישי (10%).
 7. תוספת לחינוך מיוחד – אם שולמה לעובד ב 12 חודשים שקדמו לפרישתו / פיטוריו.
 8. גמול ייעוץ – בתנאי שעבד לפחות חצי משרה בייעוץ (6 ש"ש) במשך לא פחות מ 5 שנים בסמוך לפרישתו.
 9. גמול ניהול (למנהל לסגן מנהל ולגננת מרכזת), בתנאי שתוספת זו ניתנה לעובד בקשר לתפקידו הקבוע ולא בקשר למינוי זמני לשם מילוי משרה או תפקיד
 10. ותק בניהול למנהל ולסגנו.
 11. גמול פיקוח, בתנאי שתוספת זו ניתנה לעובד בקשר לתפקידו הקבוע ולא בקשר למינוי זמני לשם מילוי משרה או תפקיד מסוים .
 12. גמול הדרכה - בתנאי שקיבל גמול זה בשנתיים האחרונות בסמוך למועד פרישתו. מחושב לפי שיעור המשרה בה הועסק העובד בשנה האחרונה ערב הפרישה לגימלאות.
 13. גמול מורה בתפקיד הדרכה - בתנאי שקיבל גמול זה בשנתיים האחרונות בסמוך למועד פרישתו הגמול מחושב לפי שיעור המשרה בה הועסק העובד בשנה האחרונה ערב הפרישה לגמלאות
 14. גמול ריכוז גן ילדים (לגננות עצמאיות).
 15. 2% תוספת לשעות הכנה לבחינות בגרות (למי שקיבל גמול זה בחמש שנים אחרונות). גובה הגמול לפי ממוצע של 5 השנים.
 16. תוספת הסכם מסגרת
 17. קצובת הבראה - בשיעור הקצובה המשולמת לעובד הוראה שדרגתו וותקו בשירות הם כדרגתו וותקו של הזכאי לקיצב.
 18. תוספת שכר מינימום.
 19. ביגוד - רק לעובדי הוראה בפנסיה תקציבית
 20. תוספת ערבה (תחולה: 1.9.99).  
   

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים