האם עובד הוראה חייב לפרוש בגיל 67?

שאלה

האם עובד חייב לפרוש בגיל 67 או שמא ישנה אפשרות להמשיך לעבוד מספר שנים?

 

תשובה

חוק שירות המדינה (גימלאות) מחייב את נציב שירות המדינה להורות על יציאתו לקיצבה של עובד שהגיע לגיל 67 לאחר 10 שנות שירות לפחות. לפיכך עובדי הוראה, אשר הגיעו ויגיעו לגיל 67 עד ליום 31 באוגוסט, יקבלו מהלשכה המחוזית, או המחלקה, או האגף שהם שייכים אליהם (כגון: המחלקה להכשרת עובדי הוראה, המחלקה לחינוך מבוגרים, האגף לחינוך ותרבות לערבים, האגף לחינוך התיישבותי, החינוך הימי והפיקוח על פעילות של"ח, שיש לראותם לצורך זה כלשכות מחוזיות) הודעה רשמית על חובתם לפרוש לגימלאות בסוף שנת הלימודים. להודעה יצורפו טפסי תביעה לגימלה וכל יתר המסמכים שעליהם למלא עם פרישתם לגימלאות.
עם זאת, בהתאם למדיניות הנהוגה בנציבות שירות המדינה, עובד הוראה אשר מועסק על פי חוזה גיל ובהגיעו לגיל 67 שנה טרם השלים 10 שנות שירות ב-1/3 משרה לפחות, רשאי להגיש בקשה למנהל המחוז להארכת שירות עד להשלמת 10 שנות שירות, וזאת על מנת ליצור לעובד זכאות לקצבת מינימום (אסמכתא: חוזר מנהל אכא"ב תשנ"ד/1 עמ' 29). ההחלטה הסופית היא בידי נציב שירות המדינה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים