האם עובד שפורש מרצון יהיה זכאי לפיצוי חודשי קבוע?

שאלה

האם עובד שפורש מרצון ממשרד החינוך יהיה זכאי לקבל תשלום חודשי קבוע?

 

תשובה

כאמור, עובד ששירת 10 שנים לפחות רשאי לפרוש לקיצבה אם נתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:

א.      1. אם הגיע לגיל 60 לפחות (גננת - לגיל הפרישה לפי הטבלה).
         2. אם ועדה רפואית קבעה כי בגלל נכותו אין הוא מסוגל לעבוד בשירות המדינה.

ב.      רשאי לפרוש לקיצבה עובד הוראה לאחר תקופת שירות של 20 שנות עבודה במוסדות חינוך רשמיים, יהא גילו בשעת הפרישה אשר יהא (סעיף (17)3 לחוק). במקרה כזה יהא העובד זכאי לקבלת קצבת הפרישה החל מהחודש המתחיל אחרי היום שבו יגיע לגיל 60 (גננת לגיל הפרישה לפי הטבלה), אלא אם כן קבעה ועדה רפואית מוסמכת, כי אין הוא מסוגל להשתכר כדי מחייתו מחוץ לשירות, ואז תשולם לו הקיצבה מהחודש המתחיל אחרי היום שבו נולדה העילה לקיצבה. אם אי כושרו להשתכר כאמור התחיל לאחר מכן, תשולם לו הקיצבה מהחודש המתחיל אחרי יום תחילת אי כושרו כאמור (סעיף 46(ב)) לחוק.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים