הליך השימוע למורה לפני פיטוריו

מעביד אשר מעוניין לפטר מורה קבוע מעבודתו מחוייב לערוך לו שימוע לפני הפיטורין. השימוע הוא הליך בו המורה המועמד לפיטורין  משמיע טענותיו בכתב או בעל פה בפני המעביד (הבעלות או משרד החינוך)  וזאת במטרה שהמעביד  ישקול הטענות שהובאו בפניו בטרם יגבש את החלטתו הסופית.

החובה המוטלת על המעביד היא להציג בפני העובד את הטענות המופנות כלפיו, לפרט את הטעמים העומדים ביסוד ההחלטה לסיים את עבודתו, ואת השאלות שעלו בעניינו אשר יש בהן כדי להשפיע על מקבל ההחלטה. כל זאת, בתום לב, בהגינות, בלא פניות, בלב נקי ובנפש חפצה, קודם שתיפול ההחלטה הסופית העשויה, לא אחת, להיות בלתי הדירה ומכרעת לגבי אותו מורה. 

יצויין כי במקרה בו לא נערך "שימוע" למורה לפני פיטוריו ניתן לפנות לבית הדין לעבודה על מנת להורות על ביטול הפיטורין.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים