תשלום למורה בתיכון בחינוך המיוחד שעבד לאחר ה 20 ליוני

שאלה

אני מועסק כמורה בתיכון בחינוך המיוחד. בבית הספר בו אני מלמד אנו עובדים עד ה 1.7 למרות שבבתי ספר תיכונים מסיימים את השנה ב 20 ליוני. אציין כי אני לא מקבל כל תוספת שכר על כך. האם הדבר חוקי?

 

תשובה

מועד החופשה בבתי ספר העל יסודיים ובחטיבות הביניים הינו מה 21 ליוני עד 31 לאוגוסט (חוזר מנכ"ל תשל"ח/7) .

בהתאם לחוזר מנכ"ל מט / 7, עמ' 20, סעיף 297  "בבית-ספר יסודי מיוחד חופשת הקיץ מתחילה ב - 1.7 כמו בשאר בתי-הספר היסודיים  במערכת. כיתות ט' שהוצמדו לבית-ספר יסודי ושאינן במסגרת הרפורמה, תסיימנה את שנת הלימודים עם שאר כיתות בית-הספר".

בהתאם לכך ולאור העובדה כי אין התייחסות מפורשת שונה לגבי מורים בתיכון בחינוך המיוחד, יש לראות את מועד החופשה בתיכון בחינוך המיוחד החל מ 21 ביוני (בדומה לתיכונים במסגרת החינוך הרגיל).

מעבר לכך הבחנה בין מועד החופשה בבתי ספר בחינוך הרגיל לבתי ספר בחינוך המיוחד יכולה להוות הפליה המנוגדת לעקרון השוויון.

לאור האמור לעיל , מורה בחינוך המיוחד (בבית ספר תיכון) העובד לאחר 20 ביוני, זכאי לתוספת שכר כפי שמשולם למורה שעובד בחופשת הקיץ.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים