סכום החזר הוצאות הנסיעה לעבודה

סכום החזר הוצאות הנסיעה לעבודה 
 
צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה וממנה קובע כי עובד יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה (החל מיום 1.1.2009) בסך של 22.06 ₪ ליום עבודה. החל מיום 1/1/2009 עודכן הסכום ל 22.70 ש"ח ליום עבודה. סכום זה משתנה מעת לעת בהתאם לשינויים בתעריפי התחבורה הציבורית.

הצו קובע כי כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור לעיל  בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים