תשלום עבור מוניות לעבודה

תשלום עבור מוניות לעבודה


 
שאלה

מידי פעם אני מגיע לעבודה במונית. האם המעביד מחויב לשלם לי עבור הוצאות המונית ששילמתי לצורך הגעה למקום העבודה?

 

תשובה

ההסכם הקיבוצי הכללי להחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה קובע כי כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד לסך של 21.14 ₪ ליום עבודה, בעד כל יום עבודה בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.

אין בהסכם הוראה בדבר תשלום הוצאות נסיעה בסכום גבוה יותר לעובד המשתמש במונית לצורך הגעה למקום העבודה ולפיכך לא מוטלת על המעביד חובה לשלם סכום גבוה יותר מסך של 21.14 ₪ ליום עבודה.

יצוין כי מעביד רשאי לקיים הסעה למקום העבודה, על חשבון המעסיק, ובמקרה זה לא מוטל על המעביד לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה (אלא אם לעובד אין אפשרות להשתמש בהסעה).

מובן כי אין מניעה שהצדדים יסכימו  ביניהם על תשלום גבוה יותר עבור נסיעות במונית של העובד למקום העבודה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים