הכללת זמן הנסיעה לעבודה כחלק משעות העבודה

האם ובאילו מקרים יחשב זמן הנסיעה לעבודה כחלק משעות העבודה?

החוק קובע כי עובד זכאי לשכר עבודה עבור הזמן שעמד לרשות העבודה. בהתאם לכך בעקרון  עובד לא יהיה זכאי לקבל תשלום נוסף בגין זמן הנסיעה לעבודה (למעט תשלום בגין נסיעות) היות ולא עמד לרשות העבודה, אלא למעט אם נקבע אחרת בהסכם בין הצדדים.

יחד עם זאת כאשר עובד נדרש להתייצב במקום עבודה שונה ממקום עבודתו הרגיל,  על המעביד לשלם לעובד תוספת שכר בגין ההפרש בין זמן הנסיעה הרגיל לבין זמן הנסיעה למקום המרוחק. כלל זה נכון לגבי עובד שיש לו מקום עבודה קבוע אליו מגיע מידי יום אולם במקרה בו  מדובר בעובד שאין לו מקום עבודה קבוע  כגון סוכן מכירות שמגיע מידי יום למקום אחר, לא יחויב המעביד לשלם לעובד תוספת שכר בגין זמן הנסיעה אלא אם הצדדים סיכמו אחרת.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים